SAP Çözümleri için Stres ve Yük Testi Seçim Kriterleri

LoadRunner Protokol Seçim Ekranı

Yeni ürün ve hizmet lansmanları, endüstri standartlarına uymak için yapılan düzenlemeler, destek ve geliştirme paketleri ve diğer tedarikçi güncellemeleri sonucu ortaya çıkan teknik değişiklikleri uygulamak vb sebeplerle şirketler SAP® uygulamalarını ve iş süreçlerini sürekli geliştiriyor.

Bu nedenle, pek çok müşteri, SAP uygulamalarını, çalışan servislerini, web hizmetleri ve iş analitiği uygulamalarını yeni yada son kullanıcılarının erişimine açarak genişletmektedir.

Bu değişiklikler iş süreçlerinizi optimize ederken sistem performansını da iyileştirmeli veya en azından etkilenmeden kalmasını sağlaması beklenir. Kullanıcı yanıt süresindeki bir bozulma şirket açısından çok değerli bir zaman kaybı ve son kullanıcıda hayal kırıklığı yaratabilir. Transaction hacimlerindeki bir azalma, kurumsal boyutta ve tedarik zinciri boyunca, kullanılabilirliği ve istikrarı tehlikeye atacak şekilde genel işletme verimliliği zaafiyetine yol açabilir.

Günümüzde çoğu kuruluş, performans ve kullanılabilirlik gereksinimlerini tanımlayan hizmet düzeyi anlaşmalarına (SLA) sahiptir.

Operasyonel işlemleri bozmadan önce performans sorunlarını ortaya çıkarmanın tek yolu, Prod sistemi simüle eden koşullar altında test etmektir. Bu önemsiz bir iş değildir ve bugüne kadar bu araçlar kendi önemlerini ortaya koymuştur. Sistemin performansını canlı ortamda kullanıcılara test ettirmek riskli bir yöntemdir.


Performansı, Yükü ve Stres Testini Nasıl Tanımlamak Gerekir?

Genellikle birbirinin yerine kullanılabilir olmasına rağmen, bunlar aslında üç farklı kavramdır. Performans testi normal yük koşullarında sistemin kullanıcı yanıt süresini ve işlem akışını ölçme ve ayarlama sürecidir. Yük testi, potansiyel darboğazları belirlemek için farklı düzeylerde ve profillerdeki talepleri sunmaktır. Stres testi, kırılma noktalarını ortaya çıkarmak için aşırı talebin uygulanması ve sistemin başarısızlığa karşı yeteneğini gözlemlemektir.

Ancak, bu yazının amaçları doğrultusunda, bu şartlar topluca "performans testi" olarak geçecektir. Peki neden SAP uygulamanızın performans testiyle ilgilenmelisiniz?

İşte şu sebeplerden:

  • "Canlı" ya geçmeden önce, SAP uygulamasının gerçek dünya iş yükü senaryoları altında test edilmesi gerekir. SAP uygulamaları kümesi daha geniş bir çalışan, iş ortakları ve müşteriler kullanımına maruz kaldıkça, bu durum daha da kritik hale gelir.
  • Uygulamaya gerçekçi ve yeterli bir iş yükü getirildiğinde ortaya çıkacak performans sorunlarını ortaya çıkarmanız gerekir.
  • Uygulamanın kapasitesini - sınırlarını ve eşiklerini anlamalısınız.
  • Uygulamayı ve altyapısını bu performans özelliklerine (ör. Donanım, storage, vb.) göre ayarlamanız gerekebilir.

Beklenen kullanıcı yanıt sürelerine ulaşamamak ve/veya transaction işlemlerinin başarısızlığı farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenler, yanlış hacim / boyutlandırma tahminleri, tanımlanmamış yada yanlış tanımlanmış operasyon profilleri, yanlış yazılmış özel transactionlar, ayarlanmamış veritabanı, hatalı yapılandırılmış SAP servisleri, yanlış donanım boyutlandırması ve benzeri nedenleri içerir.

Performans testlerini düzenli hale getirmek, düşük performans, sistem uyumsuzlukları veya karmaşık bir iş sürecinin yeniden tasarlaması gib sorunları önceden teşhis edip ortadan kaldırabilir.


Tarihsel Zorluklar

İlk dönem performans testi teknikleri kaba kuvvete dayalıydılar: Ölçümler yapılırken, çoğunlukla kronometrelerle, son kullanıcılar gece veya hafta sonları sistem üzerinde işlem yaparlardı. Bu yaklaşım maliyetli ve verimsiz olmasına rağmen sistemlerin yekpare ve iç kullanıcılarla sınırlı olduğu yıllarda makul olduğu kabul ediliyordu. Ancak müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler için sunulan uygulama ve hizmetlerin ortaya çıkması, potansiyel talep sınırını zorladı ve performans testi için yeni zorluklar yarattı.

Kullanıcı yükünü taklit edebilen, tepki süresini ve diğer performans göstergelerini otomatik olarak ölçebilecek araçlar ortaya çıkmaya başladı. Güçlü olsalar da, bu araçlar ek zorluklar getirdi. Kullanmaları pahalı, uzmanlaşmış personel gerektiren ve uygulamak ve sürdürmek için fazla zaman ve emek tüketen özel programlama dillerine dayanıyorlardı.

Performans testi ayrı bir uzmanlık barındırdığı için bu amaçla kullanılacak olan teknoloji ve bilginin şirket içinde tutulması ayrı bir yük getirmekteydi. Senede birkaç kez tekrarlanacak bir test için bu yatırımı hem teknoloji hem de insan maliyeti olarak yapmak mantıksız bir yöntemdi.

Loadrunner Test Yürütme Örneği
Loadrunner Test Yürütme Örneği

Servis Olarak SAP Uygulamalarınızın Performans Testi

Performans testi konusunda bir standart haline gelmiş olan Load Runner ürünü kullanılarak. SAP sisteminizin testlerini kararlaştırdığımız kriterlere göre yapıyoruz. Test scriptleriniz tecrübeli Test Mühendislerimiz tarafından süreçlerinize uygun olarak hazırlanıyor. Senaryolar farklı test durumlarına göre işletiliyor. Sonuçlar her zaman ulaşabileceğiniz bir Web GUI üzerinden sizinle paylaşılıyor. Sizin isteklerinize göre daha önceden karşılıklı planlanan zaman dilimlerinde Test senaryoları koşturularak sisteminizdeki performans trendlerini görmenizi sağlıyoruz. Farklı zamanlardaki performans değerlerini aynı anda görerek sisteminizde dönemsel olarak iyileşme yada kötüleşme olduğuna karar verebiliyorsunuz. Böylece sistemin performans sorunlarından dolayı ortaya çıkartacağı muhtemel sorunları önceden tespit edebiliyorsunuz.

  • Yazılım test araç maliyetine katlanmayın.
  • Yetkin Test Mühendisini sizin için sağlayalım.
  • Periyodik olarak Performans testlerini işletelim.
  • Testleri analiz edeceğiniz araçları erişiminize açalım.

Siz sadece işinizin mükemmelliğine odaklanın.

All rights Reserved. İdea Teknoloji 2016